Стратегічний план розвитку

КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ» на 2020-2022 рр.

 

Наш перинатальний центр піклується про Ваше здоров’я сьогодні, щоб Ви подарували світові Життя завтра.

Передмова

Обласний перинатальний центр має стати провідним закладом надання медичної допомоги жінкам та новонародженим в Донецькій області та забезпечити підготовку медичних кадрів нашого регіону з питань надання перинатальної допомоги за державними стандартами.

Мета діяльності нашого перинатального центру - реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я жінок та дітей, покращення надання перинатальної допомоги мешканцям Донецької області, підвищення доступності медичної допомоги для населення та зниження показників материнської та малюкової смертності.

На сьогоднішній день КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ» є закладом, який забезпечує якісною високоспеціалізованою  медичною допомогою вагітних, роділь, породіль та новонароджених, в основному групи високого та вкрай високого перинатального ризику Донецької області, на території якої проживає майже 2 млн. жителів.

У зв’язку з військовими діями, з 2014 року, медичні заклади, які надавали третинну спеціалізовану допомогу, зосталися на тимчасово окупованій території. Ми єдиний  обласний родопоміжний заклад, що забезпечує ІІІ рівень надання амбулаторної та стаціонарної акушерсько – гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню області.

Крім того, обласний перинатальний центр надає допомогу жінкам з порушенням репродуктивної функції, які потребують високої інтенсивності лікування та реабілітації.

Нинішня ситуація у сфері відтворення населення Донецької області, як і України, характеризується тривалою депопуляцією. Залишається високою питома вага передчасних пологів. Недоношеними народжується до  5,3% малюків (показник по Україні дорівнює 3,5%).

 

Початок роботи обласного перинатального центру датується 01.03.2019 року.

З метою надання якісної медичної допомоги на сучасному рівні, покращення умов перебування пацієнтів та створення належних умов праці для медичного персоналу, за підтримки обласної влади, передбачена реконструкція центру з проведенням ремонтно – будівельних робіт.

Зараз у Центрі розгорнуто 180 ліжок – 110 акушерських і 70 гінекологічних, планується скорочення ліжок до 110. Штат Центру складає 305 співробітників. Із них 41- лікар, 116 – медичні сестри та акушерки, 3- лаборанти, 76 – молодші медичні сестри.

Серед лікарів 22 мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – першу, 1 лікар має другу. Один лікар має ступінь кандидата медичних наук.

Серед сестер та акушерок вищу кваліфікаційну  категорію мають 60 осіб, першу -11, другу -10. Решта спеціалістів мають сертифікат молодого фахівця.

У перинатальному центрі впроваджуються в роботу акушерської служби новітні, медичні технології, що ґрунтуються  на доказах та найкращих світових клінічних практиках, які адаптовані до умов України, налагоджене безперервне навчання лікарів та медсестер.

У 2019 році спеціалістами центру була надана медична допомога 6291 пацієнтці.

Акушерська допомога була надана 2440 жінкам, гінекологічна – 3851 жінці. Пологів відбулося 1643, у відділенні патології вагітності проліковано 707 вагітних з різними ускладненнями вагітності та важкою екстрагенітальною патологією. У гінекологічному стаціонарі проліковано 3 851 паціентки. 60,77 % пацієнток – мешканки м. Краматорськ, 39,23 % - мешканки інших міст Донецької області.

Протягом 2019 року в закладі народилося 1674 малюка, що на 100 більше, ніж у 2018 році . Живими народилось 1649, що на 94 більше ніж у 2018 році. 157 новонароджених народилося передчасно (9,52% народжених живими).

З 1 – го березня 2019 р. у нашому центрі функціонує відділення реанімації та інтенсивної терапії для новонароджених, яке розраховане на 6 реанімаційних ліжок. Відділення в достатній кількості забезпечене сучасною апаратурою: це апарати ШВЛ, відкриті реанімаційні системи, лампи фототеріпії, інфузійні шприцеві насоси, пульсоксиметри, електричні аспіратори, монітори пацієнта. З початку роботи відділення була надана медична допомога 113 – ти немовлятам.

У відділенні надається кваліфікована лікувально – діагностична допомога новонародженим, застосовується сучасні неонатальні технології: удосконалення методики штучної вентиляції легень, сурфактантзамісна терапія, раціональне використання антибіотиків, корекція балансу рідини та електролітів, ранній початок ентерального та парентерального харчування.

Завдяки наявності сучасного обладнання, отриманного у 2019 році, підготовленному персоналу, у відділенні створені умови для лікування та виходжування дітей з низькою та критично низькою вагою тіла при народжені. Виживаність новонароджених з критично низькою (нижче 1000 г) масою тіла дорівнює 23,08 %, з вагою від 1000 г до 1499 г – 89,47 %, з масою тіла від 1500 г до 2499 г – 96,64%.

Відділення анестезіології та акушерської реанімації почало свою роботу з грудня 2018 року. У 2019 року у відділенні проліковано 492 пацієнтки, в тому числі 157 тяжкохворих. Персонал відділення цілодобово забезпечує анестезіологічну та реанімаційну допомогу вагітним, роділлям та породіллям. Відділення забезпечене сучасним високотехнологічним обладнанням для надання якісної допомоги пацієнткам при невідкладних станах. Функціональний стан пацієнток контролюється за допомогою поліфункціональних моніторів з яких усі показники виводяться у режимі реального часу на пост медичної сестри через центральну станцію моніторингу з візуальною та звуковою сигналізацією у випадку порушення основних життєвих показників. Лікарі відділення на високому рівні проводять анестезіологічне забезпечення оперативних втручань, володіють сучасними методами аналгезії пологів та готові щохвилини прийти на допомогу.

Стратегічне направлення діяльності перинатального центру

  1. Передбачена реконструкція всього майнового комплексу з будівництвом нової прибудови. Проведення всіх ремонтно – будівельних робіт планується проводити без припинення функціонування закладу.
  2. Основним завданням для перинатального центру на наступні роки є надання медичної допомоги жінкам, вагітним, породіллям среднього та високого ступеню акушерського та перинатального ризиків ( за сукупністю факторів) та новонародженим з масою тіла менш, ніж 1500 г, терміном гестації менш, ніж 34 тижня.

У 2020 році планується організація ліжок для постреанімаційного лікування новонароджених та пролонгованої реабілітації новонароджених з малою та надзвичайно малою вагою під час народження, перинатальними ураженнями середнього та важкого ступеню, вродженими  вадами розвитку. У цьому відділенні планується впровадження аудіологічного та офтальмологічного скринінгів недоношеним новонародженим, використання електроенцефалографії для діагностики уражень  головного мозку у новонароджених.

Впровадження методів раннього визначення порушень слуху або зору у недоношених новонароджених перинатальних уражень головного мозку, у тому числі у недоношених з критичною масою тіла при народженні, допоможе зменшити інвалідність дитини при подальшому її розвитку.

  1. Не менш важливим є проведення аттестації перинатального центру на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини». У данний час готуються документи і заявка до Регіонального методично – організаційно – моніторингового центру підтримки грудного вогодовування у Донецький області (м. Маріуполь)
  2. Зменшення рівня малюкової смертності, недопущення материнської смерті шляхом впровадження прогресивних новітніх технологій ( діагностичних, лікувальних, телемедичних) на основі науково-доказової медицини у сфері перинатальної допомоги та збереження репродуктивного здоров'я.
  3. Підвищення якості та доступності медичної допомоги жінкам шляхом оптимізації роботи консультативно – діагностичного відділення, а сааме продовження розвитку стаціонар замісної форми лікування, організацію шотижневих консультацій завідувачів відділеннями перинатального центру, співробітників кафедри акушерства та гінекології ДНМУ .

Лікування пацієнток у «денному стаціонарі» дозволить, з одного боку, у стаціонарних умовах провести необхідні діагностичні та лікувальні процедури, які не можно забезпечити у полікліниці. А з другого боку дозволить мінімізувати час перебування пацієнта у перинатальному центрі, дасть економію на витратах (нижче перебування пацієнтки) що не є обов'язковим при деяких захворюваннях.

  1. Створення організаційно - методичного, учбового та симуляційного тренінгового центрів підготовки лікарів, які надають медичну допомогу жінкам та новонародженим.

7. Надання організаційно – методичної допомоги із застосуванням телемедичних технологій закладам І та ІІ рівнів перинатальної допомоги, здійснення комунікативної взаємодії із закладами, в яких надається медична допомога вагітним, роділлям та новонародженим. Це дозволить досягнути єдиної тактики введення пацієнток, їх своєчасної госпіталізації у перинатальний центр, забезпечить  зниження ускладнень вагітності та пологів.