В КНП "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ" у відділеннях надаються наступні послуги:

Пологове відділення надає наступні послуги:

 • Ведення нормальних пологів.
 • Ведення пологів у жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією.
 • Ведення передчасних пологів.
 • Знеболення пологів (медикаментозне, епідуральна аналгезія).
 • Операція кесарів розтин (планова або за екстреними показаннями).
 • Моніторинг стану плода та жінки у пологах з можливістю дистанційного спостереження на центральній станції моніторингу.
 • Вільне положення жінки в пологах.
 • Раннє прикладання дитини до грудей у пологовій залі, контакт «шкіра до шкіри».
 • Можливість проведення, при необхідності, заходів з первинної реанімації та стабілізації стану новонароджених.
 • Партнерські пологи.

 

Відділення анестезіології та акушерської реанімації з ліжками інтенсивної терапії на 6 ліжок.

 

В реанімаційний зал госпіталізуються найважчі хворі, які потребують невідкладних реанімаційних втручань і постійного медичного контролю.

Пацієнткам надається цілодобова та невідкладна допомога, а також анестезіологами перинатального центра постійно проводиться консультативна робота у відділеннях лікарні.

Відділення анестезіології та акушерскої реанімації  розгорнуте на 6 ліжок, де 4 ліжка – реанімаційній зал у пологовому відділенні, 1 ліжко – палата інтенсивної терапії у пологовому відділенні, 1 ліжко – палата інтенсивної терапії гінекологічного відділення. А також палата інтенсивноі терапії у відділенні для хворих на COVID – 19, яка містить 3 ліжка.

Лікарі відділення обслуговують палати інтенсивної терапії перинатального центру (5 ліжок), палату інтенсивної терапії гінекологічного відділення (1 ліжко) та забезпечують проведення ургентних і планових оперативних втручань у перинатальному центрі. Головним завданням при лікуванні тяжкохворих у палатах інтенсивної терапії - є відновлення і стабілізація діяльності життєво-важливих функцій організму, постійний моніторинг, профілактика та лікування ускладнень. При проведенні знеболень головним завданням є безпечність пацієнта з точки зору анестезії під час операцій та болючих досліджень і маніпуляцій.

Анестезіолог під час операції ретельно слідкує за станом основних життєвих функцій: станом свідомості, тобто глибиною медикаментозного виключення свідомості, параметрами штучного дихання, станом кровотоку та вчасно корегує їх при необхідності.

У відділенні лікарі-анестезіологи виконують усі сучасні види знеболення при оперативних втручаннях, крім тих, що потребують проведення штучного кровообігу, а саме:

 • сучасна низькопотокова анестезія севофлюраном;
 • тотальна внутрішньовенна анестезія з та без штучної вентиляції легень;
 • комбінована анестезія;
 • субарахноідальна анестезія;
 • епідуральна анестезія та післяопераційне епідуральне знеболення;
 • знеболення пологів методом епідуральної анестезії.

Епідуральна анестезія дає можливість тривалої, керованої та ефективної аналгезії: 1) наявність виражених больових відчуттів, неспокійна поведінка роділлі; 2) розвиток регулярних переймів (утворення пологової домінанти); 3) розкриття шийки матки не менше ніж на 4 см; 4) поява в активну фазу пологів ознак порушення вегетативної рівноваги (підвищення артеріального тиску, збільшення частоти пульсу, рухове збудження, пітливість являються показниками для проведення епідуральної анестезії.

Перевагами епідуральної анестезії є слідуюче. Методика ефективна, передбачувана, рідко дає ускладнення; і пацієнтка в стані співпрацювати з медперсоналом; постійна інфузія анестетика через катетер підтримує комфортний стан породіллі протягом усіх пологів; відсутність впливу на скоротливу активність матки, не спричиняє асфіксії плода, гіпотонічних кровотеч і при необхідності операції кесаревого розтину забезпечує адекватний рівень захисту.

 

Відділення патології та екстрагенитальної патології  з ліжками для невиношування

Відділення  екстрагенітальної   патології  є   структурним підрозділом багатопрофільного  закладу охорони здоров'я і забезпечує надання спеціалізованої  акушерської   та  неонатологічної   стаціонарної допомоги.

  Основні завдання відділення екстрагенітальної патології:

  - Надання  кваліфікованої   спеціалізованої   стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним,  роділлям, породіллям, новонародженим хворим згідно з"Нормативами  надання  стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги".

  - Консультування,  дообстеження  та вирішення питання щодо можливості виношування вагітності.

  - Забезпечення невідкладною акушерською та неонатологічною допомогою пацієнтів.

  - Переривання      вагітності     за     умови     тяжкого екстрагенітального захворювання,  яке   є   протипоказанням   для подальшого виношування вагітності.

  - Здійснення  допологової підготовки та розробка спільно з профільними фахівцями плану ведення пологів, розродження.

  - Здійснення   динамічного   спостереження   вагітних   та породіль з екстрагенітальною патологією.

  - Розробка плану  діяльності  щодо  подальшого  лікування, реабілітації пацієнтів, планування сім'ї.

        - Впровадження  у практику сучасних засобів діагностики та лікування    ускладнень    вагітності,    захворювань    породіль, гінекологічних захворювань.

       - Своєчасне,  за  необхідності,  скерування  пацієнтів на вищий рівень  надання  медичної  допомоги,  згідно  з  визначеними рівнями організації акушерсько - гінекологічної допомоги.

        - Здійснення   заходів   щодо   профілактики   виникнення  внутрішньолікарняних інфекцій.

      -  Вивчення   та  впровадження  сучасних  методик  ведення пологів  та післяпологового  періоду,  діагностики  та  лікування гінекологічних  захворювань,  ускладнень  вагітності,  пологів  та післяпологового      періоду,      досвіду      роботи      кращих лікувально-профілактичних   закладів   щодо   сучасних  технологій надання акушерської допомоги.

        - Надання        організаційно-методичної        допомоги лікарям-акушерам-гінекологам  області   з   питань   удосконалення медичної допомоги вагітним.

      - Організація   і   проведення   санітарно-просвітницької роботи  серед  населення  з   питань   збереження   та   зміцнення репродуктивного  здоров'я;  профілактики  ускладнень вагітності та пологів;  профілактики  ЗПСШ,  ВІЛ,   СНІДу;   планування   сім'ї; первинної   профілактики   вроджених  вад  розвитку;  профілактики онкозахворювань та інше.

  

Відділення спільного перебування матері і дитини та неонатального догляду

                  

 • Моніторинг стану породіллі та дитини
 • Проведення Ro- обстеження легень породіллям для своєчасного щеплення новонароджених
 • Консультування та навчання жінок правилам та принципам грудного вигодовування
 • Консультування з приводу післяпологової контрацепції
 • Проведення лабораторних обстежень породіллі у цілодобовому режимі

 

КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ  (4-ий ПОВЕРХ)

Консультація акушера – гінеколога.

Спостереження за перебігом вагітності.

Діагностика та лікування безпліддя.

Ультразвукове дослідження.

Надається консультативно – діагностична допомога та проводяться реабілітаційні заходи щодо жінок із складною гінекологічною патологією та вагітним групи високого та вкрай високого перинатального ризику.

У відділенні забезпечується поглиблене виконання обсягу медичного обстеження,який не може бути виконаний на попередніх етапах надання медичної допомоги вагітним  та гінекологічним хворим. При необхідності,проводиться консультативне обстеження іншими спеціалістами , забезпечується застосування сучасних методів пренатальної діагностики та оцінки стану плода з подальшою інтерпритацією отриманих результатів.

Процедура «Гістероскопія»

У консультативно-діагностичному відділенні є можливість проведення гістероскопії (огляду внутрішньої порожнини матки та цервікального каналу, з можливістю видалення патологічних утворень та взяття матеріалу для проведення послідуючого гістологічного огляду за допомогою ендовідеохірургічного комплексу).

Цей метод прийшов на заміну «сліпого вишкрібання» порожнини матки.

Процедура проводиться в межах одного дня без госпіталізації (амбулаторно).

КОНТАКТНІ ДАНІ ВІДДІЛЕННЯ:+380501077247 лікар акушер – гінеколог,завідувач  Колеснік Олександр Іванович

 

Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених

 

Відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених розраховане на 6 ліжко. Тут допомагають виживати та розвиватися дітям з екстремально низькою та дуже низькою масою тіла при народжені від 500 грамів, надають допомогу новонародженим з різною патологією. У відділені установлені 10 апаратів штучної вентиляції легень, які відповідають міжнародним стандартам надання допомоги. Працюють відкриті реанімаційні системи та неонатальні інкубатори для виходжування глибоко недоношених новонароджених. Відділення оснащене обладнанням, яке дозволяє слідкувати за  життєво важливими  показниками наших самих маленьких пацієнтів. Активно впроваджується метод «мати-кенгуру», який дозволяє маленькому контактувати з батьками і це сприяє його подальшому розвитку.

Забезпечення етапності неонатального  догляду, реабілітацію передчасно народжених дітей та дітей з різноманітною перинатальною патологією здійснює  нове відділення для перебування хворих та недоношених дітей разом з матір’ю. Відділення забезпечуються необхідним обладнанням та медикаментами.

В нашому перинатальному центрі ваша новонароджена дитина завжди буде  під пильним доглядом  фахівців різнофункційних відділень новонароджених. В нашому закладі малюк буде завжди відчувати любов і турботу не лише батьків та родичів, але й висококваліфікованих професіоналів неонатальної ланки.

 

Відділення постреанімаційного догляду та другого етапу виходжування передчасно народжених немовлят

 

У відділенні проводиться лікування новонароджених після переведення з відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених, проводяться інструментальні дослідження та консультації вузьких фахівців.